Oduzimat će se roditeljsko pravo onima čija djeca prose, sakupljaju sekundarne sirovine…

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije pokrenulo je inicijativu za sprečavanje zloupotrebe “djece ulice”, a neke od mjera podrazumijevaju oduzimanje djeteta od roditelja, podnošenje krivičnih prijava, pa čak i oduzimanje roditeljskog prava.

Ministarstvo je izdalo nalog centrima za socijalni rad da preduzmu mjere i aktivnosti u organiziranju pomoći i podrške djeci koja su žrtve nasilja i zloupotrebe.

To se odnosi na djecu koja žive i rade na ulici i bave se prosjačenjem, pranjem vjetrobranskih stakala, sakupljanjem sekundarnih sirovina iz kontejnera za odnošenje otpada, prodajom cvijeća u kasnim noćnim satima, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Naloženo je formiranje posebnog tima, kao i realiziranje cjelovite i kontinuirane socijalno i porodično pravne zaštite ove djece, što podrazumijeva oduzimanje djece od roditelja ili staratelja, ako se utvrdi da se djeca zloupotrebljavaju.

Predviđeno je da budu podnesene krivične prijave protiv roditelja, staratelja ili osoba kod kojih se djeca zateknu, kao i da se prema roditeljima maloljetnog djeteta koje zlostavljaju, zanemaruju ili grubo zloupotrebljavaju pokrene postupak za potpuno oduzimanje roditeljskog prava.

Prema nalogu Ministarstva, u cijeloj Srbiji centri za socijalni rad su izmjestili iz porodica i osigurali smještaj u hraniteljsku porodicu za 20 djece, a planirano je izmiještanje još četvero, dok ih je 26 smješteno u socijalne ustanove.

Sa 79 porodica će se raditi na postizanju roditeljske kompetencije i na taj način ostvariti pravo djeteta na osiguranje uvjeta za njihov nesmetan rast i razvoj i pravo djeteta da se o njemu staraju roditelji.

Ministarstvo ocjenjuje da u velikoj mjeri izostaje cjelovita i kontinuirana saradnja sa organima unutrašnjih poslova i lokalnim samoupravama u otkrivanju ovih slučajeva.

Ministarstvo je izdalo nalog svim centrima za socijalni rad – organima starateljstva, a posebno u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, gdje je ova pojava najraširenija, a nalog je poslan i svim općinama u Srbiji.

 Predviđeno je da se organiziraju kontinuirane i periodične akcije obilaska uobičajenih mjesta na kojima se ova djeca zloupotrebljavaju, kao i da se u svakom otkrivenom slučaju po hitnom postupku dijete oduzme od roditelja, staratelja ili od lica kod kojeg se zateklo.

Osnov postupanja stručnjaka centara za socijalni rad u izvršavanju ovog naloga je poštovanje svih prava djeteta, a posebno prava na osiguravanje uvjeta za nesmetan rast i razvoj i prava da se, prije svih drugih, o njemu staraju njegovi roditelji.

IZVOR

Podijeli: